0
ಶುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು - ೧೦೦% ಶುದ್ಧ 😍🔥- Mysore Silk Sarees, Crape Silk Sarees - ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
Wed, 01 Jul 2020
663 Views

•STOCK AVAILABLE• CheckOut The Video😍😍 Click On The Link👇🏻👇🏻👇🏻 https://youtu.be/KZU8vAmhErY Hello, Dear Viewer! How Are You All?? Friends, In This Video I Have Shown You The Mysore Silk Sarees That Are Also Famous As Crepe And Crape Sarees! These Sarees Are 100% Pure Shown In The Video! And These Sarees Come With The Trusted Silk Mark That Proves The Pureity Of This Saree! And If You Are All Intrested To Buy These Sarees Then Friends Dont Forget To Contact Us: {+918448448983} -:- To Order: ⏩Take The Saree ScreenShot From The Video! ⏩Just Send It To Us On Whatsapp: https://wa.me/918448448983 ⏩And Easily Book🤗 [Cash On Delivery Available!] [Courier Facility Available!] ✅TRUSTED ONLINE COURIER✅ -:- Follow Us On The Following Sites To Get Regular Updated Collections From Us: Our Official Website:- www.sanjarcreation.com Our Official Application On PlayStore:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanjarcreation Our InstaGram Page (Must Follow):- https://instagram.com/sanjar_creation Our FaceBook Page:- https://facebook.com/Sanjar_Creation -:- Our Address:- Location On Google Maps:- https://maps.app.goo.gl/pzBcNPvYDD2ZD1xKA #72 Telicom Layout, Near Pipeline Road, ( Near Total Gaz Bunk) Vijaynagar Bangalore-560023 -:- ❤️Thanks For You Love❤️
Related Vedios: